Jak produkuje się bloczki Silka?

Silka jest doskonałym produktem o składzie, jaki gwarantuje dobry mikroklimat wnętrza oraz nie ma żadnego negatywnego wpływu na systemy żywe. Materiały wykorzystane do produkcji cegły silikatowej są naturalne – to przede wszystkim grunt, wapno oraz woda. Tymże samym bloczki realizują kryteria budownictwa zrównoważonego, więc wspartego na naturalnych materiałach, stosującego minimum energii zacząwszy od produkcji produktów, przez mechanizm budowy, aż po utylizację starego domu.

Co to jest silikat?

Silikaty to odmiennie produkty budowlane wapienno-piaskowe zazwyczaj robione z zastosowaniem tylko ekologicznych składników: piasku, wody oraz wapna. Po wymieszaniu elementów masa musi leżeć poprzez parę godzin. Później poddawana jest mechanizmowi autoklawizacji. Silikat stanowi doskonałą opcję dla pustaków ceramicznych oraz betonu komórkowego, natomiast przy tymże jest produktem budowlanym w całości naturalnym, jaki nie ma niebezpiecznych dla zdrowia oraz środowiska domieszek.

Bloczki silikatowe – co to za produkt?

Bloczki Silka występują tylko z naturalnych elementów (wody, piasku oraz wapna), są nieszkodliwe, natomiast po stworzeniu i utwardzeniu nabierają niezwykłą odporność – tak w skrócie można określić bloczki silikatowe. Niewątpliwie naturalny wygląd, brak niekorzystnego wpływania na środowisko i możliwość odzysku stanowią tylko parę spośród właściwości użytkowych bloczków silikatowych. Są one lubiane przede wszystkim za parametry technologiczne, jakimi przewyższają opcjonalne produkty do budowy ścian. Jakie konkretnie właściwości mają bloczki dostępne w różnych rozmiarach?

Właściwości bloczków wapienno-piaskowych

Bloczki wapienno-piaskowe są niezwykle odporne, ponieważ wyróżniają się ogromną gęstością. Można spośród nich robić ściany nośne o grubości 18, 15 i 12 cm. Inna ich wartość uzależniona jest z izolacją dźwiękową. Bloczki takie ją zapewniają, dzięki wykorzystanej technice podczas produkcji, polegającej na zwiększaniu ciężkości ich przegród. Tenże produkt budowlany gwarantuje również odporność wznoszonych budynków. Nie są im straszne niekorzystne warunki powietrzne ani pozostałe przeszkody.

Naturalne wyjście – bloczki silikatowe

Należałoby zaznaczyć, że bloczki Silka są produktami w pełnie naturalnymi, robionymi tylko z naturalnych materiałów. Nie mają żadnych szkodliwych dla zdrowia i otoczenia domieszek, aczkolwiek zatem tworzą dobre warunki do życia. Co więcej, bloczki silikatowe wykazują najmniejszą promieniotwórczość naturalną ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych. Liczne wartości stawiają bloczki silikatowe w czołówce materiałów budowlanych, po jakie sięga się bardzo często.

Zobacz też